पदाधिकारी

कृष्ण लम्साल graphic

कृष्ण लम्साल

जिल्ला समन्वय अधिकारी

पढ्नुहोस..

दन्ता न्यौपाने graphic

दन्ता न्यौपाने

कार्यक्रम अधिकृत

पढ्नुहोस..

डोल्पा जिल्लाको संक्षिप्त परिचय

-जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,डोल्पा वि.स.२०१८ सालबाट यो जिल्ला दुर्इ भागमा विभाजित थियो जसलाई तिव्रीकोटदरा र डोल्पाले चिनिथ्यिो । तिव्रीकोट दरा अर्न्तगत पूर्वको क्षेत्र बादरफँट्का र नावरपानी पश्चिम सिमाना मौरे र भालु लेक उत्तर कान्जिरुवा हिमाल,दक्षिण तोरी र द्धारी पहाड क्षेत्रको भागलाई तिव्रीकोट दरामा पर्दथियो । डोल्पा अर्न्तगत हालको शहरतारा गाविसको कोला ताछिन गाँउ देखिको पश्चिमको भाग बलेग्रा पहाडको पूर्व भित्रको भाग यसमा पर्दथियो । वि.स.२०१८ सालबाट यो जिल्ला दुर्इ भागमा विभाजित थियो जसलाई तिव्रीकोट दरा र डोल्पाले चिनिथ्यिो । तिव्रीकोट दरा अर्न्तगत पूर्वको क्षेत्र बादरफँट्का र नावरपानी पश्चिम सिमाना मौरे र भालु लेक उत्तर कान्जिरुवा हिमाल,दक्षिण तोरी र द्धारी पहाड क्षेत्रको भागलाई तिव्रीकोट दरामा पर्दथियो । डोल्पा अर्न्तगत हालको शहरतारा गाविसको कोला ताछिन गाँउ देखिको पश्चिमको भाग बलेग्रा पहाडको पूर्व भित्रको भाग यसमा पर्दथियो ।
थप पढ्नुहोस्

नमुना फारमहरू

सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र

बिल सार्वजनिकिकरण

Skip to toolbar