डोल्पा जिल्लाको संक्षिप्त परिचय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,डोल्पा
जिल्ला परिचय
क) विकास क्षेत्र :- मध्यपश्चिमाञ्चल
अंञ्चल :- कर्णाली
सदरमुकाम :- दुनै बजार
गाविस :- २३
इलाका :- ९ नौ
चुनाव क्षेत्र :- १(एक)

 

ख) भौगोलिक स्थिति
आक्षंस २८ डिग्री २४’ – २९ डिग्री ४३’
देशान्तर ८२ डिग्री २४’ – ८३ डिग्रीी २८’
क्षेत्रफल ७८८९ वर्ग कि.मी.
उचाई १५२५ मिटर देखि ७७५४ मिटर
तापक्रम अधिकतम २२ डिग्रीसेल्सेलस / न्यनतम १० डिग्रीसेल्सेलस
बर्षा ४९९मिलिलिटर

ग) भौगोलिक सिमाना
पूर्व Mustang , तिब्बत(चीन)
पश्चिम जुम्ला,मुगु,
उत्तर चीन
दक्षिण रुकुम,म्यादी, Mustang

घ) उपभोगमा आएको जमिनको अवस्था
कृर्षि १.१८ प्रतिशत
जंगलले ढाकेको क्षेत्र ८.०५ प्रतिशत
चरण क्षेत्र क्षेत्र ३१.४८ प्रतिशत

 

ङ) सुचनाको अवस्था
जिल्ला हुलाक कार्यालय :- १
र्इलाका हुलाक कार्यालय :- ७
अतिरिक्त हुलाक कार्यालय :- १५
नेपाल टेलिकमको नमस्ते मोवार्इल :- ९ गाविस
हेलो नेपाल मोवार्इल :- १५ गाविस
र्इन्टरनेट सुविधा :- दुनै गाविस

 

च) स्वास्थ्य अवस्था
जिल्ला अस्पताल :- १
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र :- १
प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र :-१
आयुर्वेद औषधालय :- १
स्वास्थ्य चौकी :- ९
उपस्वास्थ्य चौकी :- १४
खोप किल्नीक :- ६९
गाउँघर किल्नीक :- ७५
स्वास्थ्य स्वयंसेविका :- २०७

छ) शैक्षिक अवस्था
साक्षयरता :- ३८.६४ प्रतिशत
पुरुष :- ५२ प्रतिशत
महिला :- २७ प्रतिशत
क्याम्पस :- १
उ.मा.वि :- ४
मा.वि :- १२
नि.मा.वि :- १२
प्रा.वि :- ८६

 

ज) मुख्य खोला नालाहरु
भेरी नदी -भैरवी), जगदुला कर्णली, फोक्सुण्डो नदी, चुगाड, रुपगाड, जैरीगाड, गल्लिगाड, छलगाड,व्यास गाड ।

 

झ) मुख्य जडीवुटी
यार्सागुव्वा, जटामसी, सुगन्धवाल, सिलाजित,गुच्चिच्याउ, पदमचाल, निरमसि, अचिस, कटुकी, समुयो, तितो, केसर आदी ।

 

ञ) मुख्य बाली
धान, जौ, उवा, कोदो, मकै, फापर, कागुनो
ट) मुख्य फलफुल
स्याउ, आरु, ओखर, खुर्पानी, आरुवखाडा
ठ) जात जाती
क्षेत्री, मगर, गुरुङ, ब्रमाण, ठकुरी, दमार्इ, कामी, सार्कि
ड) मुख्य हिमाल
चुरेन, कान्जिरुवा, माउन्ट पुथा, कागमारा
ढ) मुख्य पर्यटकीय स्थल
धो, तराप, शे फोक्सुन्डो राष्टिय निकुञ्ज
ण) धार्मिक स्थल
बालात्रिपुरा सुन्दरी मन्दीर, शे गुम्वा

श्रोत: बार्षिक जिल्ला विकास योजना पुष्टिका बाट 


Skip to toolbar