अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व.२०७१/०७२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७२/०४/२५ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७१/०७२ को समिक्षाको प्रतिवेदन
जिल्ला विपत व्यवस्थापन योजना २०७३ २०७३/११/१२ सामाजिक विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विपत व्यवस्थापन योजना २०७३
२३ अाै‌ जिल्ला परिषद २०७३ २०७२/१२/१५ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
डोल्पा जिल्लाको २३ अाै‌ जिल्ला परिषदबाट पारित निती तथा कार्यक्रम र बजेट
बहुक्षेत्रिय पोषण योजना २०७३/११/११ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
उल्लेखनीय रुपमा दिर्घ कुपोषण घटाउने तर्फ समग्र मुलुकलार्इ उन्मुख गराने र मानव पूजी र समग्र सामाजिक- अार्थिक विकासमा कुपोषण बाधकको रुपमा रहिरहने छैन भन्ने सुनिश्चत गर्ने यो बहुक्षेत्रिय पोषण योजनाको आगामि १० बर्षको दिर्घ शोच रहेको छ ।
६७ औ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने कार्यका लागि उपस्थित भै दिने बारेको सूचना २०७३।११।०६ प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
६७ औ प्रजातन्त्र दिवस भव्य रुपमा मनाउने कार्यका लागि उपस्थित भै दिने बारे
बोल पत्र को सुचना २०७३.११.०२ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बोल पत्र को सुचना
जिल्ला दर रेट २०७३.०७४ २०७३.०४.२५ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट २०७३.०७४
गाविस प्रथम चौमासिक निकासा २०७३.२०७४ २०७३.०७.३० लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाविस प्रथम चौमासिक निकासा २०७३.०७४
मलेप प्रतिवेदन आ.व २०७२.०७३ २०७३.०८.१८ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७२.०७३ को मलेप प्रतिवेदन
ब्राषिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०५-१५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस डोल्पा को आ बा २०७२/७३ को ब्राषिक प्रगति प्रतिवेदन |
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२-१०-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,
जिल्ला योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला योजना छनोट सम्बन्धमा

Skip to toolbar